Βίντεο από τραγωδία των κοινών


Εισήγηση του Κου Τσιάμαλου Ηρακλή σχολικού συμβούλου φιλολόγων Καρδίτσας-Μαγνησίας γύρω από τή σκέψη του Αριστοτέλη για τα κοινά.