Βίντεο από τραγωδία των κοινών


Εισήγηση του Ντάνη Αντώνη Υπεύθυνου του ΚΠΕ Μουζακίου γύρω από το άρθρο του Hardin (Η τραγωδία των κοινών)