Ημερίδα: "Κυνήγι και Αειφορία"

   


Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» και στα πλαίσια του προγραμματισμού της παιδαγωγικής του ομάδας, πραγματοποίησε  Ημερίδα για τα μέλη των κυνηγητικών Συλλόγων Μουζακίου και Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και του κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μουζακίου Κος Κωτσός Γ., ο Δασάρχης Μουζακίου Κος Παπουτσής Φ. και ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Καρδίτσας Kος Παπούλιας Δ. που χαιρέτησαν την εκδήλωση.

Στην αρχή έγινε μια σύντομη παρουσίαση του Κ.Π.Ε. Μουζακίου και των δράσεών του από την Κα Ζαμπάλου Στέλλα αναπληρώτρια υπεύθυνη του Κέντρου.

Στη συνέχεια ο Κος Αντώνης Ντάνης Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. αναφέρθηκε στο σκεπτικό διοργάνωσης της ημερίδας. Μίλησε για το κυνήγι και την εξέλιξή του από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα και για την ανάγκη αειφορικής διαχείρισης αφού στην εποχή μας έχουν φανεί και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εξαντληθεί τα όρια σε διάφορα θέματα σε περιοχές του πλανήτη. Επίσης συσχέτισε το ζήτημα του κυνηγιού και της διαχείρισης των δασικών πόρων με την “τραγωδία των κοινών” μια υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει το ατομικό του όφελος, παραβλέποντας το κοινό συμφέρον, οδηγεί στην καταστροφή περιοχές και τους φυσικούς πόρους που περιέχουν.Τέλος παρουσίασε τις νέες προσεγγίσεις που υπάρχουν ότι η καταστροφή μπορεί να αποφευχθεί όταν οι κοινωνικές ομάδες που διαχειρίζονται κάποιους χώρους τηρούν ορισμένους κανόνες.

Ο Δρ. Περικλής Μπίρτσας - Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας, μίλησε για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της ορθής διαχείρισης των οικοσυστημάτων. Μέσα από απλά παραδείγματα έδειξε την αξία της βιοποικιλότητας, και εστίασε στους κινδύνους που απειλούν σήμερα την βιοποικιλότητα, όπως κλιματικές αλλαγές, περιβαλλοντικούς παράγοντες, ασθένειες που προσβάλλουν εύκολα ζώα που το γονιδιακό τους υλικό έχει αναμιχθεί με ζώα που ζουν σε διαφορετικές συνθήκες, γεωργικές δραστηριότητες, αλλά και τις κακές πρακτικές ορισμένων κυνηγών.Επίσης αναφέρθηκε στην συμβολή των κυνηγών στην πληροφόρηση των διαφόρων υπηρεσιών και της αειφορικής διαχείρισης διαφόρων δασικών περιοχών.Τέλος έδωσε διάφορα παραδείγματα περιοχών του κόσμου με προηγμένες διαχειριστικές αντιλήψεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη περιοχών.

Ο Κος Γιαννακόπουλος Αλέξιος - Δασολόγος του Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσίασε το θέμα “Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση της άγριας πανίδας". Έδειξε, πως τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την αειφορική διαχείριση των δασών αλλά και την αξιοποίησή τους από τους κυνηγούς. Επίσης πως συσκευές παρακολούθησης προσαρμόζονται σε ζώα προκειμένου  να παρακολουθούνται και να βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης - Καθηγητής Ιολογίας - Ιογενών Νοσημάτων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής έδειξε με στοιχεία πόσο σημαντικές είναι οι ασθένειες που προέρχονται από άγρια ζώα και τα μέτρα  πρόληψης αλλά και θεραπείας που πρέπει να λαμβάνονται. Ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες (Παιδιά, ηλικιωμένοι) αλλά και οι ομάδες που έρχονται σε συχνή επαφή με τα ζώα όπως οι κτηνίατροι και οι κυνηγοί.Μίλησε για τους τρόπους μετάδοσης αλλά και τα συμπτώματα όπως και για τη θεραπεία τους. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι εμφανίζονται ορισμένες ασθένειες που θεωρούνταν ότι έχουν εκλείψει. Η λύσσα μια επικίνδυνη ασθένεια έχει εμφανίσει ένα κρούσμα στην Ελλάδα και παρακολουθείται στενά.Ένας παράγοντας κινδύνου είναι και τα αδέσποτα ζώα για τα οποία πρέπει να ληφθούν επείγοντα, μέτρα.σ

Οι εισηγήσεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και ακολούθησε συζήτηση για τα φλέγοντα θέματα.