Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου συνεργάζεται με την Κοινότητα Μουζακίου και Μαυρομματίου για τη διαμόρφωση ενός χώρου εκπαίδευσης στη φύση. Προς το παρόν έχει διαμορφώσει ένα χώρο παιχνιδιού.


   Προβολή # 
1 Παιχνίδι τροφικής αλυσίδας και βιοσυσσώρευσης σε ποτάμι ή λίμνη